управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, гр. София, ул. Иван Денкоглу No 46
И на още 1 адрес в: София - град